Hùng Viên – Nguyễn Oanh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Kim Huyền, Quang
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Studio - Phim Trường

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 7

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 15

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 1

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 14

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 13

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 12

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 11

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 8

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 6

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 5

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 4

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 3

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 2

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 9

Hùng Viên - Nguyễn Oanh - hung vien nguyen oanh 10

Bài sau
Thế Sương – Thanh Thư
Bài trước
Xuân Bách – Bảo Tuyên

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu