Huang Yu – Tùng Diệp

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Lăng Cô

Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 2
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 3
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 4
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 5
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 6
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 7
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 8
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 9
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 10
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 11
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 12
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 13
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 14
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 15
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 16
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 17
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 18
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 19
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 20
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 21
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 22
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 23
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 24
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 25
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 26
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 27
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 28
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 29
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 30
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 31
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 32
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 33
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 34
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 35
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 36
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 37
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 38
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 39
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 40
Huang Yu - Tùng Diệp - huang yu tung diep 41

Bài sau
Công Tiến – Kim An
Bài trước
Việt Cường – Thuỳ Trang

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu