Hồng Quang – Kim Xuyến

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Vy, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Cầu Tình Yêu

Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen 6
Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen 5
Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen 7
Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen 8
Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen
Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen 1
Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen 2
Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen 3
Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen 4
Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen 9
Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen 10
Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen 11
Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen 12
Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen 13
Hồng Quang - Kim Xuyến - hong quang kim xuyen 14ịnh

Bài sau
Tiến Bằng – Lệ Quyên
Bài trước
Hoàng Lâm – Hải Khánh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu