Hồng Giao – Trúc Hà

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Lê Nam, Uyên Vy
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đà Nẵng, Hội An

Hồng Giao - Trúc Hà - hong giao truc ha
Hồng Giao - Trúc Hà - hong giao truc ha 2
Hồng Giao - Trúc Hà - hong giao truc ha 3
Hồng Giao - Trúc Hà - hong giao truc ha 4
Hồng Giao - Trúc Hà - hong giao truc ha 5
Hồng Giao - Trúc Hà - hong giao truc ha 6
Hồng Giao - Trúc Hà - hong giao truc ha 7
Hồng Giao - Trúc Hà - hong giao truc ha 8
Hồng Giao - Trúc Hà - hong giao truc ha 9
Hồng Giao - Trúc Hà - hong giao truc ha 10
Hồng Giao - Trúc Hà - hong giao truc ha 11
Hồng Giao - Trúc Hà - hong giao truc ha 12
Hồng Giao - Trúc Hà - hong giao truc ha 13
Hồng Giao - Trúc Hà - hong giao truc ha 14

Bài sau
Nei Jen – My Chau
Bài trước
Xuân Trường – Hải Yến

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu