Hoàng Vũ – Kim Ngân

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Song Nữ, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa

Hoàng Vũ - Kim Ngân - hoang vu kim ngan 1
Hoàng Vũ - Kim Ngân - hoang vu kim ngan 2
Hoàng Vũ - Kim Ngân - hoang vu kim ngan 3
Hoàng Vũ - Kim Ngân - hoang vu kim ngan
Hoàng Vũ - Kim Ngân - hoang vu kim ngan 6
Hoàng Vũ - Kim Ngân - hoang vu kim ngan 4
Hoàng Vũ - Kim Ngân - hoang vu kim ngan 5
Hoàng Vũ - Kim Ngân - hoang vu kim ngan 8
Hoàng Vũ - Kim Ngân - hoang vu kim ngan 9
Hoàng Vũ - Kim Ngân - hoang vu kim ngan 10
Hoàng Vũ - Kim Ngân - hoang vu kim ngan 11
Hoàng Vũ - Kim Ngân - hoang vu kim ngan 12

Hoàng Vũ - Kim Ngân - hoang vu kim ngan 7

Bài sau
Cao Siêu – Lê Hoa
Bài trước
Trọng Thắng – Thanh Minh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu