Hoàng Thái – Kim Thoa

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bùi Thu Loan, Thắng Trương
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 11

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 10

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 1

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 13

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 3

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 2

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 12

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 14

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 15

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 7

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 6

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 5

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 4

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 8

Hoàng Thái - Kim Thoa - hoang thai kim thoa 9

Bài sau
Winter Love Story Concept
Bài trước
Thành Phước – Thuỳ Dung

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu