Hoàng Sơn – Thu Hoài

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Cường red, Hoàng Vy, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Hội An

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 1

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 2

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 3

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 4

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 5

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 6

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 7

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 8

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 9

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 10

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 11

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 12

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 13

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 14

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 15

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 16

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 17

Hoàng Sơn - Thu Hoài - 18

 

Bài sau
Bảo Long – Bảo Quyên
Bài trước
Thành Việt – Ngọc Tú

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu