Hoàng Sơn – Anh Vương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duy Thành, Thắng Nguyễn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Hội An

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương16

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương01

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương02

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương03

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương22

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương21

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương20

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương19

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương18

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương17

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương08

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương07

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương06

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương05

Hoàng Sơn - Anh Vương - hoàng sơn anh vương04

Hoàng Sơn - Anh Vương - 1.hoàng sơn anh vương09

Hoàng Sơn - Anh Vương - 2.hoàng sơn anh vương10

Hoàng Sơn - Anh Vương - 3.hoàng sơn anh vương11

Bài sau
Lâm Bin – Diễm My
Bài trước
Redamancy Concept

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu