Hoàng Long – Mỹ Linh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Bồ Câu, Phim trường

Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 4
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 3
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 5
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 6
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 7
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 1
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 2
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 8
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 9
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 10
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 11
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 12
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 13
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 14
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 15
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 16
Hoàng Long - Mỹ Linh - hoang long my linh 17

Bài sau
Quang Thịnh – Thuỳ Trang
Bài trước
Ảnh cưới đẹp Yên Retreat

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu