Hoàng Lâm – Hải Khánh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Linh Bo, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đại Nội Huế, Huế, Lăng Cô, Studio - Phim Trường

Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 5
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 1
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 2
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 3
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 4
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 11
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 12
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 13
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 14
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 9
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 10
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 6
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 7
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 8
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 15
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 16
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 17
Hoàng Lâm - Hải Khánh - hoang lam hai khanh 18

Bài sau
Hồng Quang – Kim Xuyến
Bài trước
Huỳnh Hùng – Ngọc Bích

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu