Hoàng Hiệp – Kim Xuyến

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duc Lee, Quốc Phạm, Thanh Chimi
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Hồ Xanh, Hội An, Phim trường

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 1

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 2

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 3

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 4

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 5

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 7

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 8

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 9

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 10

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 11

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 12

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 13

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 14

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 15

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 16

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 17

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 18

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 19

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 20

Hoàng Hiệp - Kim Xuyến - hoang hiep kim xuyen 21

Bài sau
Xuân Bách – Bảo Tuyên
Bài trước
Ngọc Hào – Ngọc Hà

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu