Hoàng Gia – Xuân Bơ

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thanh Chimi, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Đà Nẵng, Phim trường, street style, Studio - Phim Trường

Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 17
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 16
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 18
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 15
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 14
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 13
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 12
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 11
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 10
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 9
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 8
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 7
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 6
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 5
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 4
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 3
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 2
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo 1
Hoàng Gia - Xuân Bơ - hoang gia xuan bo

Bài sau
Trung Dũng – Hoài Linh
Bài trước
Công Nguyên – Thu Thảo

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu