Hoàng Duy – Kim Hiền

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bùi Thu Loan, Duy Thành, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Phim trường

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien01

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien02

 

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien03

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien04

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien05

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien06

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien07

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien08

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien09

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien10

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien11

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien12

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien13

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien14

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien15

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien16

Hoàng Duy - Kim Hiền - Hoang Duy Kim Hien17

Bài sau
John – Kim Ngân
Bài trước
Đức Lâm – Hoàng Vân

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu