Hoàng Anh – Tuyết Linh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bee Ly, Bùi Thu Loan, Hoàng Quốc Hội
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế, Studio - Phim Trường

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 1

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 2 1

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 3

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 4

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 5

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 6

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 7

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 8

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 9

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 10

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 11

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 12

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 13

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 14

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 15

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 16

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 17

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 18

Hoàng Anh - Tuyết Linh - 19

Bài sau
Đức Bình – Thuỳ Nhung
Bài trước
Pyay Khaing – Win Myint

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu