Hoàng Anh – Mỹ Trang

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Đà Nẵng, Hội An, Novotel

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 4

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 3

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 1

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 2

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 5

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 6

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 9

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 7

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 10

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 8

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 12

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 13

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 14

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 15

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 16

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 17

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 18

Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 19Hoàng Anh - Mỹ Trang - luu ban nhap tu dong 20

Bài sau
Lê Đức – Hoàng Sang
Bài trước
Đình Thọ – Kim Ngọc

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu