Hoàng Anh – Hương Giang

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bùi Thu Loan, Duy Thành, Phương Lâm Nguyễn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đồi Thiên An, Huế, Lăng Cô

Hoàng Anh - Hương Giang - Hoang Anh Huong Giang05

Hoàng Anh - Hương Giang - Hoang Anh Huong Giang06

Hoàng Anh - Hương Giang - Hoang Anh Huong Giang02

Hoàng Anh - Hương Giang - Hoang Anh Huong Giang04

Hoàng Anh - Hương Giang - Hoang Anh Huong Giang12

Hoàng Anh - Hương Giang - Hoang Anh Huong Giang11 1

Hoàng Anh - Hương Giang - Hoang Anh Huong Giang10

Hoàng Anh - Hương Giang - Hoang Anh Huong Giang01

Hoàng Anh - Hương Giang - Hoang Anh Huong Giang08

Hoàng Anh - Hương Giang - Hoang Anh Huong Giang09

Hoàng Anh - Hương Giang - Hoang Anh Huong Giang07

Bài sau
Đại Hải – Hoàng My
Bài trước
Minh Châu – Dương Tâm

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu