Hồ Tỉnh – Bằng Giang

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Đinh Lê, Tio Lê, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Hội An

Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang01.Untitled 16

Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang03.Untitled 21

Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang04.Untitled 22

Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang05.Untitled 26

Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang06.Untitled 27

Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang07.Untitled 28

Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang08.Untitled 30

Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang09.Untitled 36

Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang10.Untitled 37

Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang11.Untitled 38

Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang12.Untitled 39

Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang40.25Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang41.26Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang42.27Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang43.28Hồ Tỉnh - Bằng Giang - Ho Tinh Bang Giang44.34

Bài sau
Minh Tuấn – Hạ Vy
Bài trước
Tiến Đạt – Thanh Hương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu