Hinh Nguyễn – Ly Nguyễn

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duc Lee, Quốc Phạm, Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Hội An

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 3.QU0 8119

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 2.QU0 8025

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 4.QU0 8162

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 5.QU0 8189

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 6.QU0 8417

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 7.QU0 8464

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 8.QU0 8511

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 9.QU0 9397

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 6.QU0 9300

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 2.QU0 9161

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 1.QU0 9135

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 4.QU0 9226

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 3.QU0 9171

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 5.QU0 9246

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 8.QU0 9376

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 07.QU0 7747

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 08.QU0 7851

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 09.QU0 7855

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 03.QU0 7405

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 12.QU0 7924

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 06.QU0 7659

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 13.QU0 7941

Hinh Nguyễn - Ly Nguyễn - 05.QU0 7502aa

Bài sau
Sơn Đen – Huỳnh Chi
Bài trước
Anh Tuấn – Tố Nga

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu