Hà Việt Dũng – Hà Nhung

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Hội An

Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 2
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 3
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 4
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 5
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 6
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 7
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 8
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 9
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 10
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 11
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 12
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 13
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 14
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 15
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 16
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 17
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 18
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 19
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 20
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 21
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 22
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 23
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 24
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 25
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 26
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 28
Hà Việt Dũng - Hà Nhung - ha viet dung ha nhung 27

Bài sau
Ưng Hoàng Phúc – Kim Cương
Bài trước
Quzhongzhi- Xue Yinan

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu