Hà Việt Dũng – Hà Nhung ( Concept)

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đà Nẵng

Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 2
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 3
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 4
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 5
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 6
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 7
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 8
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 9
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 10
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 11
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 12
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 13
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 14
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 15
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 16
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 17
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 18

Bài sau
Ảnh cưới đẹp Hội An
Bài trước
Thanh Tuấn – Oanh Nguyễn

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu