Hà Việt Dũng – Hà Nhung ( Concept)

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đà Nẵng

Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 19
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 20
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 21
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 22
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 23
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 24
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 25
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 26
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 27
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 28
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 29
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 30
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 31
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 32
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 33
Hà Việt Dũng - Hà Nhung ( Concept) - ha viet dung ha nhung concept 34

Bài sau
Việt Hưng – Huyền Trang
Bài trước
Gia Thụ – Linh Trúc

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu