Hà Linh – Thu Hương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Thanh Huyền
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Hội An

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 2

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 3

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 4

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 5

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 6

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 7

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 8

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 9

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 10

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 11

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 12

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 13

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 14

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 15

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 16

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 17

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 18

Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 19
Hà Linh - Thu Hương - ha linh thu huong 20

Bài sau
Ngọc Vui – Thu Hằng
Bài trước
Darren – Tammy

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu