Gia Vương – Thu Hằng

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Thái Nhi, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Lăng Cô, Studio - Phim Trường, Yên Retreat

Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 14
Gia Vương - Thu Hằng - nut that vang lam nen goi chup anh cuoi da nang yen retreat hoi an sieu hot
Gia Vương - Thu Hằng - nut that vang lam nen goi chup anh cuoi da nang yen retreat hoi an sieu hot 3
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 20
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 17
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 18
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 19
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 24
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 21
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 22
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 23
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 15
Gia Vương - Thu Hằng - nut that vang lam nen goi chup anh cuoi da nang yen retreat hoi an sieu hot 1

Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 1
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 2
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 6
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 16
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 12
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 13
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 8
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 7
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 9
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 11
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 10
Gia Vương - Thu Hằng - gia vuong thu hang 4

 

Bài sau
Anh Tùng – Tú Anh
Bài trước
Phương Nam – Bích Phượng

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu