Gia Thụ – Linh Trúc

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Vy, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Hội An

Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 2
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 3
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 4
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 5
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 6
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 7
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 8
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 9
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 10
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 11
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 12
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 13
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 14
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 15
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 16
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 17
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 18
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 19
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 20
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 21
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 22
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 23
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 24
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 25
Gia Thụ - Linh Trúc - gia thu linh truc 26

Bài sau
Hà Việt Dũng – Hà Nhung ( Concept)
Bài trước
Hình cưới đẹp tại Novotel

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu