Gia Long – Hương Thảo

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Uyên Vy
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Hội An, Lăng Cô, Novotel

Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 18
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 17
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 16
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 15
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 14
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 21
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 20
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 19
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 13
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 12
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 11
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 1
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 2
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 3
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 7
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 8
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 9
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 6
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 4
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 5
Gia Long - Hương Thảo - gia long huong thao 10

Bài sau
Yen – Rene
Bài trước
Khin Nyeinn Chan

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu