Gia Khoa – Mỹ Huyền

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Vy, Khương Xoăn, Quốc Phạm, Thái Nhi
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Biển, Hội An

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 17

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 16

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 15

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 14

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 13

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 12

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 11

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 10

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 9

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 8

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 7

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 6

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 5

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 4

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 3

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 23

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 2

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 1

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 20

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 19

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 21

Gia Khoa - Mỹ Huyền - gia khoa my huyen 22

Bài sau
Văn Thiết – Thị Biển
Bài trước
Đức Phúc – Anh Đào

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu