Gia Hoà – Kim Thu

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thịnh Trần, Uyên Vy
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà

Gia Hoà - Kim Thu - gia hoa kim thu 8
Gia Hoà - Kim Thu - gia hoa kim thu 10
Gia Hoà - Kim Thu - gia hoa kim thu 9
Gia Hoà - Kim Thu - gia hoa kim thu 6
Gia Hoà - Kim Thu - gia hoa kim thu 7
Gia Hoà - Kim Thu - gia hoa kim thu 14
Gia Hoà - Kim Thu - gia hoa kim thu 13
Gia Hoà - Kim Thu - gia hoa kim thu 11
Gia Hoà - Kim Thu - gia hoa kim thu 4
Gia Hoà - Kim Thu - gia hoa kim thu 12
Gia Hoà - Kim Thu - gia hoa kim thu 2
Gia Hoà - Kim Thu - gia hoa kim thu 3
Gia Hoà - Kim Thu - gia hoa kim thu 5
Gia Hoà - Kim Thu - gia hoa kim thu

Bài sau
Anh Duy – Nhật Vy
Bài trước
Văn Bình – Trà My

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu