Gavin – Trí Hoa

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Song Nữ
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Biển, Đà Nẵng

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 4

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 7

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 1

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 2

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 3

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 5

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 6

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 9

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 8

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 10

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 11

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 12

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 13

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 14

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 15

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 24

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 26

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 19

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 17

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 21

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 22

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 23

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 25

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 27

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 18

Gavin - Trí Hoa - gavin tri hoa 20

Bài sau
Ngọc Tú – Nguyễn Nở
Bài trước
Duy Thịnh – Tường Vy

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu