Duy Trọng – Xuân Hồng

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Hồ Xanh, Hội An, Novotel

Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 2
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 3
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 4
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 5
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 6
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 7
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 8
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 9
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 10
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 11
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 12
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 13
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 14
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 15
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 16
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 17
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 18
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 19
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 20
Duy Trọng - Xuân Hồng - duy trong xuan hong 21

Bài sau
Nguyễn Tài – Nga Nga
Bài trước
Phúc Hạnh – Nguyễn Thuỷ

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu