Duy Thành – Cẩm Hà

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duy Thành, Phì Phú, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Studio - Phim Trường

Duy Thành - Cẩm Hà - LAYOUT KH 2.7 bai 4 04 04

Duy Thành - Cẩm Hà - LAYOUT KH 2.7 bai 4 03

Duy Thành - Cẩm Hà - LAYOUT KH 2.7 bai 4 02 02

Duy Thành - Cẩm Hà - 09 1

Duy Thành - Cẩm Hà - 07

Duy Thành - Cẩm Hà - 04

Duy Thành - Cẩm Hà - 06

Duy Thành - Cẩm Hà - 03

Duy Thành - Cẩm Hà - 02 1

Duy Thành - Cẩm Hà - 1.

Duy Thành - Cẩm Hà - 40x60 2

Duy Thành - Cẩm Hà - 40x60 1

Duy Thành - Cẩm Hà - LAYOUT KH 2.7 02

Duy Thành - Cẩm Hà - LAYOUT KH 2.7 03

Duy Thành - Cẩm Hà - 19.

Duy Thành - Cẩm Hà - 10 1

Duy Thành - Cẩm Hà - 12 vs

Duy Thành - Cẩm Hà - 12.

Duy Thành - Cẩm Hà - 13.

Duy Thành - Cẩm Hà - 18

Duy Thành - Cẩm Hà - 17 1

Duy Thành - Cẩm Hà - 17

Bài sau
Đăng Nguyên – Mỹ Thương
Bài trước
Đức Vĩnh – Quỳnh Trang

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Chụp hình cưới trên cây Cầu Vàng Bà Nà Hills - 162becb4f1455d70b8e44 800x400

Chụp hình cưới trên cây Cầu Vàng Bà Nà Hills

Nói đến Đà Nẵng, không ai là không biết đến một địa điểm được coi là “đặc sản” của nơi đây. Vừa là địa điểm hấp dẫn. Còn là địa điểm chụp ảnh cưới hoành…
Menu