Duy Phùng – Ngọc Hương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Hội An

Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 2
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 3
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 4
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 5
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 6
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 7
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 8
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 9
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 10
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 11
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 12
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 13
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 14
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 15
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 16
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 17
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 18
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 19
Duy Phùng - Ngọc Hương - duy phung ngoc huong 20

Bài sau
Hình cưới đẹp Đà Lạt
Bài trước
Thanh Tùng – Tố Uyên

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu