Duy Khương – Như Ý

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Lê Nam
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Cầu Tình Yêu, Resort

Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 2
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 3
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 4
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 5
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 6
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 7
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 8
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 9
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 10
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 11
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 12
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 13
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 14
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 15
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 16
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 17
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 18
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 19
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 20
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 21
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 22
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 23
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 24
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 25
Duy Khương - Như Ý - duy khuong nhu y 26

Bài sau
Minh Hùng – Ngọc Thúy
Bài trước
Văn Hải – Trần Trang

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu