Duy Khánh – Lan Anh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Đinh Lê, Thịnh Trần, Trang Hoàng
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi cháy, Bãi Đa, Biển, Hồ Xanh

Duy Khánh - Lan Anh - 6

Duy Khánh - Lan Anh - 9

Duy Khánh - Lan Anh - 8

Duy Khánh - Lan Anh - 10

Duy Khánh - Lan Anh - 1

Duy Khánh - Lan Anh - 2 1

Duy Khánh - Lan Anh - 7

Duy Khánh - Lan Anh - 5

Duy Khánh - Lan Anh - 11

Duy Khánh - Lan Anh - 4

Duy Khánh - Lan Anh - 3 1

Duy Khánh - Lan Anh - 1.1

Duy Khánh - Lan Anh - 2.2

Duy Khánh - Lan Anh - 3.3

Duy Khánh - Lan Anh - 4.4

Duy Khánh - Lan Anh - 5.5

Duy Khánh - Lan Anh - 6.7

Bài sau
Thượng Thọ – Lê Tâm
Bài trước
Minh Hiếu – Ngọc Anh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu