Dương Băng – Ngọc Ánh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Phim trường

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh10.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh15.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh01.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh07.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh06.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh05.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh04.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh03.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh16.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh17.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh18.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh19.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh20.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh21.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh02.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh09.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh08.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh11.

Dương Băng - Ngọc Ánh - Duong Bang Ngoc Anh12.

Bài sau
Mạnh Cường – Hồng Hạnh
Bài trước
Vũ Bảo – Khánh Vi

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu