Dũng – Như

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hiếu Jose, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Công viên Apec, Quán cafe, street style, Studio - Phim Trường

Dũng - Như - 08.JOSE8234

Dũng - Như - 07.JOSE8195

Dũng - Như - 10.JOSE8436

Dũng - Như - 09.JOSE8373

Dũng - Như - 05.JOSE8075

Dũng - Như - 04.JOSE8047

Dũng - Như - 03.JOSE8035

Dũng - Như - 11.JOSE8448

Dũng - Như - 02.JOSE8016

Dũng - Như - 01.JOSE7980

Dũng - Như - 22.4

Dũng - Như - 20.2

Dũng - Như - 21.3.2

Dũng - Như - 19.1

Dũng - Như - 23.JOSE8496

Dũng - Như - 24.JOSE8520

Dũng - Như - 27.JOSE8613

Dũng - Như - 30.JOSE8711

Dũng - Như - 52....08.LAYOUT CP DN CANH 3 concept SONG HAN 07

Dũng - Như - 50....06.LAYOUT CP DN CANH 3 concept SONG HAN 05

Dũng - Như - 49....05.LAYOUT CP DN CANH 3 concept SONG HAN 04

Dũng - Như - 58....14.LAYOUT CP DN CANH 3 concept SONG HAN 13

Dũng - Như - 59....15.LAYOUT CP DN CANH 3 concept SONG HAN 14

Dũng - Như - 44.1 3

Dũng - Như - 47....03.LAYOUT CP DN CANH 3 concept SONG HAN 02

Dũng - Như - 55....11.LAYOUT CP DN CANH 3 concept SONG HAN 10

Dũng - Như - 53....09.LAYOUT CP DN CANH 3 concept SONG HAN 08

Dũng - Như - 46....02.LAYOUT CP DN CANH 3 concept SONG HAN 01

Dũng - Như - 54....10.LAYOUT CP DN CANH 3 concept SONG HAN 09

Dũng - Như - 18.JOSE7075 copy

Dũng - Như - 13.JOSE6855

Dũng - Như - 14.JOSE6880

Dũng - Như - 15.JOSE6912 copy

Dũng - Như - 17.JOSE7061

Dũng - Như - 16.JOSE7003 copy

Dũng - Như - 32....02.4.2

Dũng - Như - 37....07.JOSE7510 cut

Dũng - Như - 34....04.JOSE7299

Dũng - Như - 33....03.JOSE7265 cut

Dũng - Như - 35....05.JOSE7335

Dũng - Như - 38....08.JOSE7658

Dũng - Như - 41....11.JOSE7845

Dũng - Như - 42....12.JOSE7892 cut

Dũng - Như - 40....10.JOSE7810

Dũng - Như - 39....09.JOSE7759

Bài sau
Kiệt – Thúy
Bài trước
Love & Classic Car Concept

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Chụp hình cưới trên cây Cầu Vàng Bà Nà Hills - 162becb4f1455d70b8e44 800x400

Chụp hình cưới trên cây Cầu Vàng Bà Nà Hills

Nói đến Đà Nẵng, không ai là không biết đến một địa điểm được coi là “đặc sản” của nơi đây. Vừa là địa điểm hấp dẫn. Còn là địa điểm chụp ảnh cưới hoành…
Menu