Đức Thịnh – Thanh Hằng

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Đà Nẵng, street style, Studio - Phim Trường

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 6

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 5

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 8

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 16

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 17

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 18

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 19

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 20

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 21

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 22

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 12

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 13

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 14

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 15

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 7

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 9

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 10

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 11

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 23

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 24

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 25

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 26

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 2

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 3

Đức Thịnh - Thanh Hằng - duc thinh thanh hang 4

Bài sau
Văn Bình – Cẩm Nhung
Bài trước
Công Vy – Cẩm Hiền

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu