Đức Long – Quỳnh Tiên

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Song Nữ, Thắng Trương
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đại Nội Huế, Huế

Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 12

Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 11
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 8
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 9
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 10
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 1
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 2
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 3
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 4
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 5
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 6
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 7
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 13
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 14
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 16
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 17
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 18
Đức Long - Quỳnh Tiên - duc long quynh tien 15

Bài sau
Lâm Phát – Hoàng Ngân
Bài trước
Minh Luân – Anh Thư

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu