Đức Long – Hồng Ngọc

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Hội An, Studio - Phim Trường

Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 1
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 2
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 3
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 4
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 5
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 6
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 7
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 8
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 9
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 10
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 11
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 12
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 13
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 14
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 15
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 19
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 20
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 21
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 22
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 23
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 18
Đức Long - Hồng Ngọc - duc long hong ngoc 17

Bài sau
Tiến Phương – Thu Huyền
Bài trước
Alexandre Colona – Jing Dao

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu