Đức Liêm – Thị Tiền

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thái Nhi, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Đà Nẵng

Đức Liêm - Thị Tiền - duc liem thi tien
Đức Liêm - Thị Tiền - duc liem thi tien 2
Đức Liêm - Thị Tiền - duc liem thi tien 3
Đức Liêm - Thị Tiền - duc liem thi tien 4
Đức Liêm - Thị Tiền - duc liem thi tien 5
Đức Liêm - Thị Tiền - duc liem thi tien 6
Đức Liêm - Thị Tiền - duc liem thi tien 7
Đức Liêm - Thị Tiền - duc liem thi tien 8
Đức Liêm - Thị Tiền - duc liem thi tien 9
Đức Liêm - Thị Tiền - duc liem thi tien 10
Đức Liêm - Thị Tiền - duc liem thi tien 11
Đức Liêm - Thị Tiền - duc liem thi tien 12
Đức Liêm - Thị Tiền - duc liem thi tien 13
Đức Liêm - Thị Tiền - duc liem thi tien 14

Bài sau
Đức Hải – Hà Trang
Bài trước
Đức Bình – Như Ngọc

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu