Đức Kiên – Mỹ Lan

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Khương Xoăn, Thuý Artist, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Studio - Phim Trường

Đức Kiên - Mỹ Lan - 136373054 1582667485259450 7701093226826588920 o

Đức Kiên - Mỹ Lan - 135745545 1582647385261460 3333666195170259238 o

Đức Kiên - Mỹ Lan - 135810983 1582648691927996 5603812460648354772 o

Đức Kiên - Mỹ Lan - 134694115 1582647315261467 2362718477167982101 o

Đức Kiên - Mỹ Lan - 134950756 1582647265261472 3599433043539948157 o

Đức Kiên - Mỹ Lan - 135230673 1582652095260989 8042924474272932676 n

Đức Kiên - Mỹ Lan - 135248468 1582647401928125 7619670219947710956 o

Đức Kiên - Mỹ Lan - 135487873 1582647365261462 6752909305331721796 o

Đức Kiên - Mỹ Lan - 135525820 1582647125261486 1322019210640630715 o

Đức Kiên - Mỹ Lan - 135472178 1582647178594814 8796047418569369639 o

Đức Kiên - Mỹ Lan - 136188597 1582647231928142 964779616053855955 o

Đức Kiên - Mỹ Lan - 135360001 1582647198594812 3222978649742096087 o

Đức Kiên - Mỹ Lan - 134922318 1582647211928144 8789239241759978084 o

Bài sau
Viết Vũ – Thị Cẩm
Bài trước
Đức Hiếu – Diễm My

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu