Đức Hoàng – Minh Huyền

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thanh Huyền, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Hội An, Lý Sơn

Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 1
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 2
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 3
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 4
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 5

Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 7
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 8
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 9
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 10
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 11
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 12
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 13
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 14
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 15
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 16
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 17
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 18
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 19
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 20
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 21
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 22
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 23
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 24
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 25
Đức Hoàng - Minh Huyền - duc hoang minh huyen 26

Bài sau
Phú Châu – Nam Nguyễn
Bài trước
Cao Siêu – Lê Hoa

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu