Đức Hải – Hà Trang

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Lê Nam
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đèo Hải Vân, Hội An, Lăng Cô

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang 2

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang 3

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang 4

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang 5

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang 6

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang 7

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang 8

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang 9

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang 10

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang 11

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang 12

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang 13

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang 14

Đức Hải - Hà Trang - duc hai ha trang 15

Bài sau
Đức Tín – Huyền Thoại
Bài trước
Đức Liêm – Thị Tiền

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu