Đức Bình – Thuỳ Nhung

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bùi Thu Loan, Cường red, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế, Studio - Phim Trường, trường Quốc học Huế

Đức Bình - Thuỳ Nhung - 1 1
Đức Bình - Thuỳ Nhung - 2 2
Đức Bình - Thuỳ Nhung - 4 1
Đức Bình - Thuỳ Nhung - 3 1
Đức Bình - Thuỳ Nhung - 5 1Đức Bình - Thuỳ Nhung - 7 1
Đức Bình - Thuỳ Nhung - 6 1
Đức Bình - Thuỳ Nhung - 10 1
Đức Bình - Thuỳ Nhung - 12 1
Đức Bình - Thuỳ Nhung - 13 1
Đức Bình - Thuỳ Nhung - 8 1
Đức Bình - Thuỳ Nhung - 11 1
Đức Bình - Thuỳ Nhung - 9 1

Bài sau
Thanh Hải – Thanh Huyền
Bài trước
Hoàng Anh – Tuyết Linh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu