Đỗ Lộc – Thanh Hương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Na Huỳnh
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đà Nẵng, Hội An

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong
Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 2
Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 3

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 4

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 5

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 6

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 7

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 8

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 9

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 10

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 11

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 12

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 13

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 14

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 15

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 16

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong 17

Đỗ Lộc - Thanh Hương - do loc thanh huong

Bài sau
Wei Hong – Thị Hậu
Bài trước
Chang Lu – Quý Phương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu