Đinh Thuật – Minh Tâm

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Song Nữ, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Hội An

Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 2
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 3
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 4
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 5
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 6
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 7
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 8
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 9
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 10
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 11
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 12
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 13
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 14
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 15
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 16
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 17
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 18
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 19
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 20
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 21
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 22
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 23
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 24
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 25
Đinh Thuật - Minh Tâm - dinh thuat minh tam 26

Bài sau
Tấn Hưng – Thị Quý
Bài trước
Thanh Tùng – Khánh Vân

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu