Đình Quý – Thuỷ Triều

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bùi Thu Loan, Khương Xoăn, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế, Studio - Phim Trường

Đình Quý - Thuỷ Triều - 15.4

Đình Quý - Thuỷ Triều - 21.HN 10

Đình Quý - Thuỷ Triều - 19.9

Đình Quý - Thuỷ Triều - 20.HN 1

Đình Quý - Thuỷ Triều - 13.2

Đình Quý - Thuỷ Triều - 22.HN 2

Đình Quý - Thuỷ Triều - 16.6

Đình Quý - Thuỷ Triều - 12.10

Đình Quý - Thuỷ Triều - 14.3

Đình Quý - Thuỷ Triều - 17.7

Đình Quý - Thuỷ Triều - 18.8

Đình Quý - Thuỷ Triều - 03.QU0 2807 copy

Đình Quý - Thuỷ Triều - 01.QU0 2792 copy

Đình Quý - Thuỷ Triều - 10.QU0 2883

Đình Quý - Thuỷ Triều - 07.QU0 2849

Đình Quý - Thuỷ Triều - 11.QU0 2887

Đình Quý - Thuỷ Triều - 06.QU0 2828

Đình Quý - Thuỷ Triều - 09.QU0 2866

Bài sau
Ngọc Bình – Thanh Vy
Bài trước
Thành Tâm – Thanh Hảo

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu