Đình Phong – Minh Phước

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bùi Thu Loan, Duy Thành, Hoàng Quốc Hội
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Cầu bán nguyệt, Đại Nội Huế, Huế, Studio

Đình Phong - Minh Phước - 09.4

Đình Phong - Minh Phước - 07.2

Đình Phong - Minh Phước - 01.1

Đình Phong - Minh Phước - 08.3

Đình Phong - Minh Phước - 10.5

Đình Phong - Minh Phước - 02.10

Đình Phong - Minh Phước - 06.14

Đình Phong - Minh Phước - 03.11

Đình Phong - Minh Phước - 05.13

Đình Phong - Minh Phước - 04.12

Đình Phong - Minh Phước - 12.7

Đình Phong - Minh Phước - 13.8

Đình Phong - Minh Phước - 14.9

Đình Phong - Minh Phước - 11.6

Bài sau
Phi Nam – Mỹ Uyên
Bài trước
Cô dâu Phương Thảo

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu