Định Giang- Yến Ly

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Da Nang Photography, Thanh Huyền
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly
Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 2
Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 3
Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 4
Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 5
Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 6
Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 7
Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 8
Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 9
Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 10
Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 11
Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 12
Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 13
Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 14

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 13

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 14

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 15

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 1

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 2

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 3

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 4

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 5

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 6

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 9

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 10

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 7

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 8

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 11

Định Giang- Yến Ly - dinh giang yen ly 12

 

Bài sau
Xuân Trường – Hải Yến
Bài trước
Thiên Long – Tuyết Anh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu