David Noh – Phượng Lâm

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Na Huỳnh, Phương Lâm Nguyễn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Resort

David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 2
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 3
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 4
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 5
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 6
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 7
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 8
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 9
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 10
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 11
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 12
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 13
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 14
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 15
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 16
David Noh - Phượng Lâm - david noh phuong lam 17

Bài sau
Đình Khôi – Mỹ Linh
Bài trước
Wei Hong – Thị Hậu

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu