Danny – Phượng

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Hoàng Quốc Hội
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Biển, Đà Nẵng, Lăng Cô, Novotel

Danny - Phượng - danny phuong 16
Danny - Phượng - danny phuong 17
Danny - Phượng - danny phuong 18
Danny - Phượng - danny phuong 19
Danny - Phượng - danny phuong 20
Danny - Phượng - danny phuong 21
Danny - Phượng - danny phuong 22
Danny - Phượng - danny phuong 23
Danny - Phượng - danny phuong 24
Danny - Phượng - danny phuong 25
Danny - Phượng - danny phuong 26
Danny - Phượng - danny phuong 27
Danny - Phượng - danny phuong 28
Danny - Phượng - danny phuong 29
Danny - Phượng - danny phuong 15
Danny - Phượng - danny phuong 12
Danny - Phượng - danny phuong 13
Danny - Phượng - danny phuong 14
Danny - Phượng - danny phuong
Danny - Phượng - danny phuong 1
Danny - Phượng - danny phuong 2
Danny - Phượng - danny phuong 3
Danny - Phượng - danny phuong 4
Danny - Phượng - danny phuong 5
Danny - Phượng - danny phuong 6
Danny - Phượng - danny phuong 7
Danny - Phượng - danny phuong 8
Danny - Phượng - danny phuong 32
Danny - Phượng - danny phuong 33
Danny - Phượng - danny phuong 30
Danny - Phượng - danny phuong 31
Danny - Phượng - danny phuong 9
Danny - Phượng - danny phuong 10
Danny - Phượng - danny phuong 11

Bài sau
Quốc Vương – Thuý Hằng
Bài trước
Thanh Tuấn – Thơ Nguyễn

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu